Oferujemy podstawowe i zaawansowane kursy z zakresu ratownictwa medycznego.
Każdy klient jest traktowany priorytetowo. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 
   
   
strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kurs postępowanie w stanach zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kurs doskonalący dla ratowników medycznych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kurs zaawansowane zabiegi ratujące życie u dorosłych
i dzieci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kurs zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała u dorosłych i dzieci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
materiały multimedialne
z kursów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kontakt z nami
   

 

 

 

 

egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
...........................................................................................................................................................................

Do egzaminu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą przystąpić:
- osoby które posiadają zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem o których mowa jest w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8.09.2006 r. o PRM, lub pełnią w nich służbę lub są ich członkami.
- osoby które ukończyły kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej w pełnym wymiarze godzinowym (66 godz.) lecz nie zliczyły egzaminu kończącego.

Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu KPP. Składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu i otrzymaniu tytułu „RATOWNIKA” lub zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Warunkiem koniecznym do dopuszczenia do kursu jest udokumentowanie (np. skan legitymacji, skierowanie z jednostki macierzystej) posiadania uprawnień do wzięcia udziału w KPP oraz kserokopia poprzedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (tracącego ważność).

Zakres tematyczny obowiązujący podczas egzaminu:

1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Postępowanie w stanach zagrożenia życia.
9. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w zdarzeniach symulowanych.
10. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

Uczestnicy którzy pozytywnie zalicza egzamin teoretyczny i praktyczny otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdobyciu tytułu ratownik. Istnieje możliwość organizowania egzaminów wyjazdowych.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Instruktorami są lekarze oraz ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem w zespołach ratownictwa medycznego oraz przygotowaniem dydaktycznym.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
- sale wykładową oraz sale ćwiczeń wraz z pomieszczeniem socjalnym (kawa, herbata),
- materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika kursu,
- ćwiczenia na fantomach renomowanych firm Laerdal®

 

Program kursu:      pobierz
Regulamin kursu:   pobierz
 

CENA EGZAMINU - 150 zł/osoba

 

Pytania przygotowujące do egzaminu teoretycznego:   pobierz

 


 

Planowane terminy egzaminów:

       
14.10.2014 r.   Ilość zgłoszeń: 0 termin zgłoszeń 12.10.14 r.
 

 

Zgłoszenia na kurs:

wypełniony formularz zgłoszenia - formularz (format Word)
proszę wysłać na adres: 
 szkolenia@szkolaratownictwa.za.pl
więcej informacji o kursie można uzyskać:  609 367 266

 

szkolenie przygotowujące do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
............................................................................................................................................................................................................................................................

Szkolenie przygotowujące do egzaminu trwa 20 godzin dydaktycznych (część teoretyczna: 6 godzin, część praktyczna: 14 godzin), organizowane jest w przeciągu 2 dni poprzedzających właściwy egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Trzeci dzień jest dniem właściwym egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenie to nie jest obowiązkowe dla osób przystępujących tylko do egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zdajemy sobie sprawę iż w czasie trzyletniego okresu jaki upłynął od ukończenia kursu pełnowymiarowego (66 godzin) nastąpiło wiele zmian oraz pewne algorytmy postępowania zostały zapomniane. Celem szkolenia jest przypomnienie najważniejszych wiadomości teoretycznych oraz szczególną uwagę poświęcamy ćwiczeniom sytuacji pozorowanych.

Program szkolenia przygotowującego do egzaminu z zakresu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy:

1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne. Zajęcia teoretyczne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Zajęcia teoretyczne i Zajęcia praktyczne.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu. Zajęcia teoretyczne i Zajęcia praktyczne.
4. Ocena poszkodowanego, badania wstępne oraz szczegółowe Zajęcia teoretyczne i Zajęcia praktyczne.
5. Poszkodowany nieprzytomny. Zajęcia teoretyczne i Zajęcia praktyczne.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne). Zajęcia teoretyczne i Zajęcia praktyczne.
7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną. Zajęcia teoretyczne i Zajęcia praktyczne.
8. Wstrząs. Zajęcia teoretyczne.
9. Inne stany nagłe: drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie. Zajęcia teoretyczne.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia: złamania zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn. Zajęcia teoretyczne.
11. Taktyka działań ratowniczych: zdarzenia , masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielania pomocy, logistyka. Zajęcia teoretyczne i Zajęcia praktyczne.
12. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w zdarzeniach symulowanych. Zajęcia praktyczne.

Uczestnicy którzy pozytywnie zalicza egzamin teoretyczny i praktyczny otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdobyciu tytułu ratownik. Istnieje możliwość organizowania egzaminów wyjazdowych.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Instruktorami są lekarze oraz ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem w zespołach ratownictwa medycznego oraz przygotowaniem dydaktycznym.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
- sale wykładową oraz sale ćwiczeń wraz z pomieszczeniem socjalnym (kawa, herbata),
- materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika kursu,
- ćwiczenia na fantomach renomowanych firm Laerdal®

Program kursu:      pobierz
Regulamin kursu:   pobierz

 

CENA KURSU - 300 zł/osoba

 

Pytania przygotowujące do egzaminu teoretycznego:   pobierz

 


 

Planowane terminy szkolenia oraz egzaminów:

       
06-14.10.2014 r.   Ilość zgłoszeń: 0 termin zgłoszeń 12.10.14 r.
 

 

Zgłoszenia na kurs:

wypełniony formularz zgłoszenia - formularz (format Word)
proszę wysłać na adres:  szkolenia@szkolaratownictwa.za.pl
więcej informacji o kursie można uzyskać:  609 367 266

Każdy uczestnik:

- otrzymuje wiadomość zwrotną z potwierdzeniem przez organizatora otrzymania formularza zgłoszenia na kurs
- jest informowany przed rozpoczęciem kursu oraz otrzymuje stosowne dokumenty wraz z drukiem wpłaty
- jest informowany w przypadku odwołania kursu z powodów regulaminowych.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w podanym terminie w przypadku braku wymaganej ilości osób. Bardzo prosimy osoby zakwalifikowane na kurs, które rezygnują o zgłoszenie tego faktu.

 

 

 


©
WSPR Rzeszów 2009-2014. Desing by JP